Organisatie Alibi’s

org-alibiVolgens de dikke Van Dale is een alibi een voorwendsel, een uitvlucht of een smoes. Mensen maken regelmatig gebruik van alibi’s en smoezen om zichzelf en elkaar van alles en nog wat wijs te maken. Dat doen niet alleen individuen, dat gebeurt ook binnen teams en organisatie-culturen. Een cultuur werkt net als een organisme. Als iemand iets wil veranderen of invoeren (implanteren), dat afwijkt van de bestaande gewoontes, zie je vaak uitstotingsmechanismen op gang komen. Deze uitstotingsmechanismen worden hoorbaar in de talloze alibi’s en ja-maren die elke cultuur koestert.

Over het enneagram is al lang bekend dat het op een verrassend heldere manier inzicht geeft in de bewuste en onbewuste drijfveren van mensen en over hoe we gelijk en hoe we anders zijn. Het enneagram geeft informatie om jezelf en anderen beter te begrijpen; informatie over waarden, gedachten, opinies, overtuigingen, houdingen, herinneringen, meningen en standpunten. Organisaties lijken op mensen; elk met eigen gedrag, drijfveren en ingebakken patronen. Ook teams en organisaties botsen, onderscheiden zich, zijn inconsequent, lopen vast, zijn een buitenbeentje. Organisaties, net als mensen, ontwikkelen basis aannames en overtuigingen – zowel bewust als onbewust – die met elkaar een systeem van geschreven en ongeschreven regels vormen.

In dit boek belichten Daniel Ofman en Rita van der Weck-Capitein verschillende manieren om naar organisatieculturen te kijken. Zij richten zich met name op de negen organisatieculturen die van het enneagram afgeleid kunnen worden. Zo heeft elke enneacultuur haar eigen unieke patronen en haar eigen visie die bepalen hoe er wordt gewerkt en gecommuniceerd, en welk gedrag wordt verwacht, beloond en aangemoedigd of geconfronteerd. Elke enneacultuur heeft haar eigen alibieĀ“s om veranderingen tegen te houden of te ondermijnen. Aan de hand van de verschillende karakteristieken leer je de patronen herkennen van je eigen team of organisatie. Door deze sneller te doorzien, krijg je de mogelijkheid om ineffectief gedrag eerder te doorbreken en positieve verandering te bewerkstelligen. Bovendien helpt dit inzicht om met een glimlach te blijven kijken naar de eigen-aardigheden die schuil gaan in ieder mens en elke cultuur.