Enneagram

Waarom doen we de dingen die we doen?

Het enneagram is een eeuwenoud model dat negen persoonlijkheidstypen en hun onderlinge interactie beschrijft. Elk type heeft zijn eigen strategie die succes geeft, maar ook belemmeringen met zich meebrengt. De typen verschillen in kwaliteiten, in wat ze nastreven, in waar ze hun aandacht op richten, in wat ze vermijden, in wat ze in zichzelf willen ontwikkelen. De kracht van het enneagram ligt in groeiend zelfinzicht en inzicht in het karakter van mens en organisatie. Resultaat is dat we beter gebruik kunnen maken van onze kwaliteiten en talenten. Bovendien kunnen we dankzij het enneagram effectiever en succesvoller met anderen omgaan door in te spelen op hun type. Het enneagram leert je de positieve en negatieve drijfveren van de verschillende typen te herkennen. Deze intrigerende methode reikt dan ook veel verder dan persoonlijkheidstyperingen. Het dringt door tot het niveau van de – veelal onbewuste – motivaties: waarom doen we de dingen die we doen.

Negen persoonlijkheden

Elke persoonlijkheid heeft zijn eigen wereldbeeld, leiderschapsstijl, persoonlijke optreden, credo en voorkeur voor werkomstandigheden. De basis van het enneagram bestaat uit negen persoonlijkheden:

 • de perfectionist wil de dingen goed en correct doen
 • de helper wil anderen helpen en daarvoor waardering
 • de winnaar wil hard werken en succesvol zijn
 • de individualist wil zijn ware gevoelens ontdekken en uitdrukken
 • de waarnemer wil objectieve informatie en alles begrijpen
 • de loyalist wil duidelijkheid, zekerheid en veiligheid
 • de optimist wil plezier en altijd opties
 • de leider wil controle en de koers uitzetten
 • de bemiddelaar wil in harmonie met anderen zijn

Het primaire doel van het enneagram is dus jezelf diepgaand leren kennen: het hoe, wat en waarom van jezelf ontrafelen. Een ander belangrijk doel is dat je de mensen om je heen leert begrijpen, zoals zij zichzelf begrijpen. Je gaat inzien waarom ze anders zijn dan jij en hoe zich dat in werkelijk alles op een speciale manier uit. Het is een spiegel van én voor jezelf. In alle typen zien we iets van onszelf terug. We hoeven geen type Negen te zijn om in de bezigheden van een dierbare op te gaan, en we hoeven geen type Vier te zijn om iemands pijn te kunnen delen. Het enneagram laat zien hoe gelijk en hoe verschillend we zijn. Ieder van ons vertelt een ander verhaal, en toch vertellen we allemaal de waarheid. We ervaren ons leven vanuit onze levensvisie en hebben vaak niet door hoe bevooroordeeld we zijn. Het enneagram geeft ons de mogelijkheid de wereld vanuit de schoenen van anderen te zien, en zo kunnen we ontdekken dat elk type vanuit zijn of haar levensvisie de waarheid ziet.

Ter afsluiting enkele tips voor de negen typen:

 • Voor de perfectionist: aan de kwaliteit van vreugde en plezier valt niets te verbeteren.
 • Voor de helper: laat je afwijzen en kijk wat er met je gebeurt als je maar naar je hart luistert.
 • Voor de winnaar: leer ondragelijke verveling dragen.
 • Voor de individualist: ‘normaal’ zijn is een schitterend ideaal.
 • Voor de observeerder: omarm het gevoel dat je intellect nog nooit gezien heeft en doe meer vanuit niet weten.
 • Voor de loyalist: doe vaker iets waarvan je zeker bent dat het fout gaat.
 • Voor de optimist: probeer ongemak niet te vermijden. Word nieuwsgierig naar iets dat bitter kan zijn.
 • Voor de leider: er zit een deurkruk op een deur. Je hoeft de deur er niet uit te lopen.
 • Voor de bemiddelaar: vergeet nooit dat de wind die een deur sluit, een andere opent