Masterclasses

Er zijn twee masterclasses: de individuele coaching en de team masterclass.

Masterclass Enneagram & Coaching

Programma

Blok I
Dag 1
9.00 uur Ontvangst
9.30 uur Voorstelrondje
10.00 uur Start herhaling theorie Enneagram en Persoonlijkheidstypen
– negen typen
– centra
– vleugels
– pijlen
– sterkten/zwakten (ontwikkelingsrichting)

12.30 uur Lunch
13.30 uur Presentaties
14.30 uur Kernkwadrant / kwaliteiten en thema’s van de typen (wat zijn de valkuilen van begeleiding? Wat zijn de valkuilen van de ander?)
15.30 uur Inventarisatie, toepassingen en eerste aanzet type bepaling en interviews
17.30 uur Einde
18.30 uur Gezamenlijk diner
20.00 uur Optioneel: Kennismaking met EFT, voice dialogue, focussen, logical levels

Dag 2
9.00 uur Patronen van de typen welke in blok II verder verdiept zullen worden ten behoeve van coaching (interviews, typebepaling, eerste verkenning van de patronen van de typen, oefenen met vragen, oefeningen); verdieping thema’s waar typen in vastlopen en mogelijke interventies:
hoe veranderen de typen onder stress (verdedegingsmechanismen, ongewenste gedragspatronen, negatieve eigenschappen stresspunt)
welke ontwikkelingsrichting biedt dan uitkomst?
intreactie typen
bronnen van stress en irritatie voor de negen typen

12.30 uur Lunch
13.30 uur Vervolg ochtendprogramm en zelf aan de slag (praktijk)
16.30 uur Eerste aanzet coachingsaanpak; uitzetten ontwikkelingstraject voo de negen typen
17.30 uur Einde

Blok II
Dag 3
9.00 uur Verdere verdieping intake en typering; kennis van de negen gezichtspunten en manieren van (samen)werken, werkgedrag van de negen typen: sterkten en zwakten
10.30 uur Zelf aan de slag
11.30 uur Korte presentaties negen kernthema’s
12.30 uur Lunch
13.30 uur Eerste aanzet met coachingstechnieken. Experimenteren met typeren, ontwikkelen en ervaren van het enneagram (kleed) en reflectiekaarten met symbolen en thema’s van de typen
16.30 uur Samenvatting, inventarisatie, vragen
18.30 uur Gezamenlijk diner
20.00 uur Ruimte voor ontplooiing en ontwikkeling van je enneagramtype (zelfmanagement) en het vergroten van de communicatiekracht van je eigen type als trainer en coach

Dag 4
Start 9.00 uur
Einde 17.30 uur
HOOFD (typen 5, 6 en 7) – HART (typen 2,3 en 4) – BUIK (typen 8, 9 en 1)
Om optimaal te werken met de verschillende manieren van waarneming en bewustzijnsniveaus van de typen zullen we tijdens deze oefendag een waaier van technieken de revue laten passeren waaronder voice dialogue, focussen, het werken met belemmerende overtuigingen, silva mind control, kwantum psychologie, avatar, EFT (emotional freedom technique), NLP, visualiseren, imagineren.
We zullen de technieken oefenen, exploreren, voor- en nadelen bespreken voor de typen etc.
Toelichting voice dialogue – iedereen een oefensessie
Demonstratie focussen
Intakegesprek 6 logische niveaus
Oefening om overtuigingen helder te krijgen
Blok III

Dag 5 en 6
Praktijkdagen: mensen zullen zich aansluiten bij onze groep. Er zal veelvuldig worden geoefend met mensen die op de werkelijkheid gebaseerde coachingsthema’s aandragen en al het eerder geleerde wordt in de praktijk gebracht: (interview, typering, opzet coachingsaanpak, in kaart brengen thema’s, technieken en keuze etc.).
Vooral met name tijdens het laatste blok is er veel ruimte en aandacht voor inbreng vanuit de eigen praktijk.
De mogelijkheid bestaat om optimaal in te zoomen op de eigen praktijkbehoefte en het eigen vakgebied. Een dagdeel (van blok II of blok III) kan dus ook (later) worden ingevuld met vragen en wensen vanuit jullie eigen werksituatie of praktijkbehoeften.

Masterclass Enneagram Teamcoaching & Teambuilding

Teamontwikkeling van binnen naar buiten

Blok I
Dag 1 Ontmoet de TEAMleden
9.00 uur Ontvangst
9.30 uur Het Enneagram en Persoonlijkheidtypen en de negen typen
– sterkten/zwakten van de typen
– temperamenten (behoeften, waarden, overtuigingen)
– werkstijlen
– communicatiestijlen
– individuele en teamrollen

12.30 uur Lunch
13.30 uur vervolg ochtend
18.30 uur Einde
19.00 uur Gezamenlijk diner

Dag 2 
Het TEAMprofiel (rollen, teamdynamiek) 9.00 uur Het Enneagramraam (oefeningen)
10.30 uur Inventarisatie, toepassingen, type bepaling en interviews
Verdere verdieping intake en typering
Thema’s en dilemma’s van de typen, omgaan met de afweermechanismen
Ontwikkelings- en groeirichtingen vanuit de enneagramdynamiek
Verkennen van nieuwe rollen in hetteam; het vinden van de vrije energie
12.30 uur Lunch
13.30 uur Het Enneagram als procesmodel
Team- en organisatiecultuur: in kaart brengen teampatronen en verbetermogelijkheden team (pijlbeweging enneagram)
Het creëren van open communicatie: experimenteren met typeren en de typen in samenwerking, communicatie, probleemoplossing, thema’s van de typen.
16.30 uur Samenvatting, inventarisatie, vragen
17.00 uur Einde

Blok II
Dag 3 Ontmoeten van de TEAMleden en een verdere kennismaking
HOOFD (typen 5, 6 en 7) – HART (typen 2,3 en 4) – BUIK (typen 8, 9 en 1)
9.00 uur Ontvangst
9.30 uur Drie verschillende bewustzijnsniveaus in kaart gebracht en de betekenis daarvan voor de interactie en dynamiek in het team.
Teamsamenstelling, interacties en dilemma’s (onderbreken van automatische reacties)

12.30 uur Lunch
13.30 uur Onderdelen en opbouw van een teambuilding
18.30 uur Einde
19.00 uur Diner

Dag 4 Praktijk
Resultaatgericht werken in een team
– inzicht in de wijze waarop de typen het team beïnvloeden
– vermogen om onderlinge motivatiepatronen en drijfveren te identificeren
– werkgedrag van de negen typen: sterkten en zwakten

9.00 uur Kennismaking met verschillende typen / verdieping:
– Negen stijlen van denken, omgaan met conflicten, communiceren en leren bewustwording aanwezige krachten, kwaliteiten, talenten en grenzen.
– Kennis van de negen gezichtspunten en manieren van (samen)werken en communiceren.
10.30 uur gesprekken, interviews, onderzoek
– Basismotivaties en drijfveren, ontdekken individuele karakterstructuren
12.30 uur Lunch
13.30 uur Vervolg ochtendprogramma
17.00 uur Einde

Blok III Het enneagram als procesmodel in teams

Dag 5 Naar nieuwe dynamieken (zie tijden eerdere blokken)
Thema: de kracht van het enneagram op verschillende niveaus: individu – team
Organisatiecultuur
In kaart brengen krachtenveld (wat betekent het bijvoorbeeld voor een enneagramtype 4, de individualist om in een dominante leiderscultuur te werken? Welke spanningen, grenzen, valkuilen kunnen er ontstaan? Waar kunnen de verschillende typen in vastlopen? In kaart brengen interventiemogelijkheden en oplossingsrichtingen vanuit verschillende perspectieven (individu, team, organisatie).
Stress- en ontspanningspunten (individueel en als team)
Interactie van de negen typen in samenwerking
Individuele en teamactiepunten
Andere thema’s voor de Masterclass die kunnen worden aangevuld vanuit de eigen praktijk:
Verdieping thema’s waar typen in vastlopen en mogelijke interventies
hoe veranderen de typen onder stress (verdedigingsmechanismen, ongewenste gedragspatronen, negatieve eigenschappen stresspunt)
welke ontwikkelingsrichting biedt dan uitkomst?
wat zijn de valkuilen van je eigen begeleiding? Wat zijn de valkuilen van de ander?
uitzetten ontwikkelingstraject voor de negen typen
interactie typen
bronnen van stress en irritatie voor de negen typen en transformatierichtingen

Dag 6 Werken met het gast-team
Integratie en het in praktijk brengen van alle thema’s en kennis
Masterclass 3 x 2 dagen
Maximaal aantal deelnemers: 6
Voorwaarden voor deelname: basistraining Enneagram & Persoonlijke Effectiviteit (of gedegen basiskennis van het enneagram).

Data:
Op aanvraag