Persoonlijke Effectiviteit

Toegang tot een bron van succes

Het enneagram is een eeuwenoud model dat negen persoonlijkheidstypen en hun onderlinge interacties beschrijft. Elk type heeft zijn eigen strategie die succes geeft, maar ook belemmeringen met zich meebrengt. De typen verschillen in kwaliteiten, in wat ze nastreven, in waar ze hun aandacht op richten, in wat ze vermijden, in wat ze in zichzelf willen ontwikkelen.
De kracht van het enneagram ligt in groeiend zelfinzicht en inzicht in het karakter van mens en organisatie. Resultaat is dat we beter gebruik kunnen maken van onze kwaliteiten en talenten. Bovendien kunnen we dankzij het enneagram effectiever en succesvoller met anderen omgaan door in te spelen op hun type.
Het onderscheidt zich van andere modellen doordat het zich niet in de eerste plaats richt op uiterlijk gedrag maar op de onderliggende motivaties. Daarom is het een krachtig instrument om samenwerkingsrelaties te verbeteren, om het beste uit mensen te halen, om effectiever te adviseren en te coachen. Het is ook een krachtig instrument om uw eigen inbreng te optimaliseren.

Het beste uit uzelf en anderen

Het hart van de training is een diepgaande presentatie van de enneagramtheorie en vele praktische bewustzijnsoefeningen. Het zelf ervaren speelt een grote rol. De training laat u in twee dagen kennismaken met het enneagram met het doel uw eigen karakterstructuur te vinden en die van anderen te herkennen.

Onderdelen die in de training onder andere aan de orde komen:

 • basismotivaties en drijfveren, ontdekken individuele karakterstructuren
 • bewustwording aanwezige krachten, talenten, motivaties en grenzen
 • hoe kan ik als persoon mijn kwaliteiten uitdrukken in mijn functie, in mijn leven?
 • ontplooiing en ontwikkeling eigen type (zelfmanagement) en interactie typen

Wat levert het u op?

U leert uzelf diepgaand kennen en daardoor echter en directer te manifesteren, ook naar anderen. Het vergroot uw persoonlijke effectiviteit omdat u meer zicht heeft op nu nog veelal onbewuste motivaties van uzelf en anderen. Kortom, zicht op: waarom doet u de dingen die u doet. Daarnaast worden u technieken aangereikt voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

U leert in deze praktijk- en ervaringsgerichte 2-daagse workshop:

 • de achtergrond van het enneagram
 • kwaliteiten en uitdagingen van uw eigen type in werksituaties
 • praktische toepassingen van het enneagram
 • uw eigen persoonlijkheid te typeren
 • om te gaan met de afweermechanismen van uzelf en anderen
 • uw eigen persoonlijke ontwikkeling een nieuwe invulling te geven
 • de toepassingsmogelijkheden van het enneagram binnen uw eigen organisatie (anderen adviseren, aansturen en begeleiden)

Het Enneagram is op vele manieren toepasbaar bij:

 • Leiderschapsontwikkeling
 • Persoonlijke groei- en ontwikkeling
 • Functioneringsgesprekken, individuele (loopbaan)begeleiding
 • Samenwerkingsproblematiek en conflicthantering
 • Werving & Selectie
 • Coaching en training
 • Interventies en cultuurveranderingtrajecten
 • Teamontwikkeling

Programma

Dag 1
9.00 uur Ontvangst
9.30 uur Introductie Enneagram en Persoonlijkheidstypen
12.30 uur Lunch
13.30 uur Herkennen van de Enneagramtypen, ontdekken van mechanismen in uw waarnemen, denken en handelen, transformerende vragen
17.00 uur Snack
17.30 uur Ervaren van het enneagram (overtuigingen, zelfbeeld, vermijdingen, competenties, de kracht van tegenpolen )

Dag 2
9.00 uur Enneagram & Persoonlijke ontwikkeling: sterke punten en valkuilen van uw type in uw werksituatie, vrij leren zijn van ongewenste patronen
12.30 uur Lunch
13.30 uur Zelfmanagement en persoonlijke groei, praktijktoepassingen, interactie typen
17.00 uur Einde