Professioneel Leiderschap

Leiderschap gebaseerd op kernkwaliteiten
In dit ontwikkelingstraject spelen uw visie en uw input de centrale rol. Naast het inzicht dat het Enneagram u geeft op uw eigen gedrag als leidinggevende, ontwikkelt en hanteert u met behulp van het Enneagram nieuwe perspectieven die direct succesvol zijn toe te passen in de eigen werksituatie.

Individueel traject – zes losse dagen