Welkom bij Eclectica-Enneagram.nl

enneagram-klein

Over het enneagram

Het enneagram is een kaart van negen persoonlijkheden. Het leidt de weg langs het bewustzijn van negen typen mensen en hun kwaliteiten. Elk van de negen enneagramgetallen heeft zijn eigen innerlijke gebieden en unieke kwaliteiten, talenten, valkuilen en schaduwkanten. Dit bewustwordingsmodel belicht alle kanten van een persoonlijkheid, ook de kanten die we niet zo graag zien. Het is de uitnodiging van het enneagram om zonder oordeel naar jezelf en een ander te kijken. Want wanneer we onderlinge verschillen en ogenschijnlijke conflicten in onszelf en met anderen aanvaarden, komen we tot waardevolle inzichten die de weg vrijmaken voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Lees verder over het Enneagram